Född: 1958
Invald: 2024
Kommittéer: Kredit-, revisions och risk-, ersättnings- och IT-kommitté
Studier: Handelshögskolan, Göteborg

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Styrelseordförande i Zipwake AB. Styrelseledamot i Svenska Mässan/Gothia Towers och Allgon AB.

Tidigare väsentliga befattningar
Marknadsdirektör Volvo Cars Japan, VD AB Volvofinans, Europachef Volvo Financial Services. CFO Volvo Trucks, Divisionschef International Division Volvo Trucks och VD Volvo Penta.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Oberoende

Aktieinnehav i banken
-