Ledamot

Björn Rentzhog

Född: 1969
Invald: 2016
Studier: Civilekonom, Mittuniversitet Östersund  

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
VD/Koncernchef AB Persson Invest. Styrelseordförande i Bilbolaget Nord AB, Valbo Trä AB, Wist Last & Buss AB, Wist Last & Buss AS, Östersunds Lastbilsservice AB, NHP Sverige AB, Intakt AB samt i ett flertal fastighetsbolag. Styrelseledamot i AB Persson Invest, Persson Invest Skog AB, Bilinorr, Persson & Co AB. JP Vind AB, Mullbergs Vindpark AB, Hocksjön Vind AB.

Tidigare väsentliga befattningar
VD och Controller på Wist Last & Buss AB, Ekonomichef Samhall Midland AB samt revisor, Deloitte AB.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Ej oberoende

Aktieinnehav i banken
-