Ledamot

Jessica Span

Porträtt på Jessica Span

Jessica Span

Född: 1971
Invald: 2023
Kommittéer: IT-kommitté
Studier: Civilekonom, Högskolan Väst

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
VD Volvo Car Sverige. Styrelseordförande för svenska Hertz och styrelseledamot i World Childhood Foundation.

Tidigare väsentliga befattningar
VD på Volvo Bil AB samt Försäljningsdirektör på Volvo Car Sverige.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Ej oberoende

Aktieinnehav i banken
-