Suppleant

Oscar Bertilsson Olsborg

Oscar Bertilsson Olsborg

Född: 1977
Invald: 2024
Studier: Magisterexamen Handelshögskolan i Göteborg

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Head of Commercial Operations Volvo Cars, Styrelseordförande ordförande Volvo Car Retail, Styrelseledamot World of Volvo

Tidigare väsentliga befattningar
CFO Volvo Cars Americas Region, CFO Volvo Cars China, Head of Retail Operations Volvo Cars, Head of Strategy and Operations Care By Volvo, Head of Product Strategy and Car program Finance Volvo Cars 

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Ej oberoende

Aktieinnehav i banken
-