Ledamot

Per Avander

Porträtt på Per Avander

Per Avander

Född: 1961
Invald: 2012
Kommittéer: Kredit-, revisions- och risk- och ersättningskommitté
Studier: Gymnasieekonom

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Koncernchef AB Bilia. Styrelseordförande i Bilia Personbilar AB, Bilia Personvogner AS, Bilia Personbil AS, Bilia Emond Holding i Luxemburg och Belgien, och Verstraeten Belgien. Även styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Tidigare väsentliga befattningar
Banktjänsteman Svenska Handelsbanken, försäljningschef Scaniabilar och försäljnings- och marknadschef Bilforum, Göteborg och Värmlands Bil. VD för Din Bil, Göteborg och Stockholm. Regiondirektör Bilia Personbilar Stockholm, vVD Bilia Personbilar AB, Sverige, VD Bilia Personbilar AB Sverige.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Ej oberoende

Aktieinnehav i banken
-