Finns CarPay kvar?

Ja, CarPay finns kvar som kreditkort, app och tjänst.