Varför ska banken heta Ziklo Bank?

Namnet Ziklo kommer från ”ciklo” som är det latinska ordet för cykel/kretslopp. Vi valde det namnet för att visa att vi tänker vara med och driva omställningen till den cirkulära ekonomi och mobilitet som är en förutsättning för allas vår framtid.