Behöver jag som förare göra något?

Nej, du behöver inte göra någonting alls. Ditt avtal fungerar och hanteras på samma sätt som tidigare.