Har fakturorna och månadsredovisningarna förändrats?

Våra dokument bär nu vår nya Ziklologotyp och vissa av dem skrivs med ett annat typsnitt, men i övrigt ser de ut precis som tidigare.