Påverkas förarnas rapportering av tjänstemil?

Nej.