28 mars 2019

Årsredovisning 2018

Härmed publicerar vi vår Årsredovisning för 2018. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 16.30.

Årsredovisning 2018