29 mars 2020

Årsredovisning 2019

Härmed publicerar vi vår Årsredovisning för 2019. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 29 mars 2020.

Årsredovisning 2019