25 mars 2022

Årsredovisning 2021

Härmed publicerar vi vår Årsredovisning för 2021. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 25 mars 2022.

Årsredovisning 2021