31 januari 2020

Bokslutskommuniké 2019

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari-december 2019. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 08.30.

Bokslutskommuniké 2019