5 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari-december 2020. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021 klockan 08:30.

Bokslutskommuniké 2020