4 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari-december 2021. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB (publ), org.nr 556069-0967, skall offentliggöra enligt lag (SFS 2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna rapport lämnades för offentliggörande den 4 februari 2022.

Bokslutskommuniké 2021