7 maj 2019

Delårsrapport Q1 2019

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport för första kvartalet 2019. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08.30.

Delårsrapport Q1 2019