7 maj 2021

Delårsrapport Q1 2021

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport Q1 2021. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB ska offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2021.

Delårsrapport Q1 2021