24 november 2020

1,5 miljarder i grön finansiering – ett bidrag mot en fossilfri fordonsflotta

Den 11 november gav Volvofinans Bank ut gröna obligationer till ett värde av 1,5 miljarder kronor. Intresset var stort och totalt 31 investerare köpte av emissionen. Det var de första gröna obligationerna som gavs ut under bankens uppdaterade Gröna ramverk och innebär ett viktigt kliv i bankens vision och omställning mot en fossilfri fordonsflotta.

Volvofinans Banks Gröna ramverk

– Många investerare vill göra hållbara placeringar och gröna obligationer är ett bra sätt. Allt fler aktörer erbjuder gröna obligationer, men det råder fortfarande brist på denna typ av finansiella instrument. Jag är stolt över vårt erbjudande till finansmarknaden och att vi kan vara en finansiell partner till alla de som söker ett grönt placeringsalternativ. Tillsammans kan vi bidra till att fler miljöbilar rullar på vägarna, säger Lars Norland, Treasurer, Volvofinans Bank.

Under oktober 2020 registrerades ett rekordhögt antal laddbara bilar, 36 procent (12 procent oktober 2019). Antalet bilar med sladd har fram till oktober 2020 ökat med 113 procent, varav laddhybrider står för en ökning med 162 procent och rena elbilar 44 procent. Volvofinans Bank har dubblerat sin finansiering av laddbilar det senaste året och den största ökningen märks på fleetsidan där mer än 70 procent av inköpen idag är bilar med sladd. På privatsidan rullar totalt tre procent, men marknaden beräknas öka markant kommande år. Pengarna från de gröna obligationerna är öronmärkta för de som vill ha el- och hybridbilar och finansiera sin miljöbil. I nuläget finansierar banken cirka 16 500 fordon vilket motsvarar ett värde av fem miljarder kronor.

– Det är väldigt viktigt för oss att bidra till övergången mot en grönare fordonsflotta. Vi ser en positiv trend att vi i Sverige har minskat koldioxidutsläpp från personbilar under 2019 . Genom att underlätta för våra kunder och hjälpa dem att välja fossilfria bilar kan tusentals ton koldioxid sparas in varje år, säger Gunnar Ekeroth, Hållbarhetsansvarig på Volvofinans Bank.

För mer information, kontakta gärna

Lars Norland, Treasurer, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 88 88, lars.norland@volvofinans.se

Gunnar Ekeroth, Hållbarhetsansvarig, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 90 49, gunnar.ekeroth@volvofinans.se

Om emissionen av de gröna obligationerna

Upplåningen fördelades på tre transaktioner på olika löptid och räntekonstruktion. Ett treårigt och ett femårigt lån med rörlig ränta samt ett femårigt lån med fast ränta. För treårigt lån betalas stibor + 0,50 procent och för femårig löptid + 0,75 procent (i fasträntelånet motsvaras det av 0,86 procent). Volvofinans Bank hade som mest bud på en volym om 3,8 miljarder och totalt köpte 31 investerare av emissionen.