30 september 2020

Nya ledamöter invalda i styrelsen i Volvofinans Bank

Lex Kerssemakers och Johan Ekdahl, båda verksamma inom Volvo Car Group har valts in som ordinarie ledamöter i Volvofinans Banks styrelse.

Lex Kerssemakers innehar idag rollen som Senior Vice President, Commercial Operations och är medlem i koncernens ledningsgrupp. Lex har en bred internationell erfarenhet samt spetskompetens relevant för en bankverksamhet med inriktning mot mobilitet.

Johan Ekdahl, Vice President, Head of Accounting and Reporting. Med sin breda erfarenhet av kapitalmarknadsfrågor och djupa redovisningskvalifikationer, vidgar Johan bankstyrelsens finansiella kompetens.

De båda nya ledamöterna ersätter Elisabeth Mosséen, som valt att lämna Volvo Car Group samt Kristian Elvefors som lämnar styrelsen för att fokusera på sin ledarroll i Volvo Car UK.

Sammantaget styrker den nya styrelsesammansättningen ytterligare bankens målsättningar att inom bilindustrin ta positionen som ”The Mobility Bank”.