4 maj 2023

Volvofinans Bank är godkända att använda nya kreditriskmodeller inom segment Privat

21/4 2023 fick Volvofinans tillstånd av Finansinspektionen att använda nya IRK PD-modeller för privatsegmentet. Detta var det andra steget för att inom ramen för Basel IV (slutförande av Basel III) ersätta de gamla modellerna. Volvofinans är tidigare godkända för PD företag och nu återstår nya LGD/KF-modeller för att banken ska vara helt klara med implementationen av Basel IV.


EBA:s nya regler för tillämpning av definitionen av Fallissemang EBA/GL/2016/07 och EBA:s riktlinjer för PD-skattning, LGD-skattning och hantering av fallerade exponeringar (EBA/GL/2017/16) har medfört att alla IRK-banker har behövt göra om sina s k IRK-modeller. Vid fullt godkännande av resterande modeller är banken compliant med ovan regelverk och står väl rustade inför framtiden. Tillståndet att få tillämpa IRK-modeller innebär egna kreditriskmodeller vid såväl prövning av krediter som kapitaltäckning av kreditrisk vilket ger en mer riskkänslig metod och är en konkurrensfördel.

För ytterligare information, kontakta:

Susan Glennvall, Modellansvarig, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 88 41
susan.glennvall@volvofinans.se

Gunnar Ekeroth, Riskchef, Volvofinans Bank AB
+46 (0)31-83 90 49
gunnar.ekeroth@volvofinans.se