Suppleant

Jonas Estéen

Jonas Estéen

Född: 1971
Invald: 2019
Studier: Civilekonom, Mittuniversitet Östersund. Doktorand. Forskarutbildning, Internationella Handelshögskolan Jönköping.

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Ägare av Finnbäcken Invest AB, VD och styrelseledamot Bilkompaniet Dalarna AB samt ledamot i Bilkompaniet Gävleborg AB. Styrelseordförande Vasaloppet, kontorsstyrelsen Svenska Handelsbanken Mora samt Nils Olsson Dalahästar AB. Ledamot i AB Volverkinvest.

Tidigare väsentliga befattningar
Styrelseordförande Siljans Chark AB, styrelseledamot AB Volverkinvest, Igrene AB (publ) samt andra mindre och medelstora bolag i Dalarna.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Ej oberoende

Aktieinnehav i banken
-