Vice Ordförande

Synnöve Trygg

Synnöve Trygg

Född: 1959
Invald: 2014
Kommittéer: Kredit-, revisions och risk-, och IT-kommitté
Studier: Civilekonom, Stockholms universitet

Relation till banken

Övriga väsentliga uppdrag
Styrelseledamot i SBAB Bank AB och AB Svenska Säkerställda Obligationer, SCAB AB.

Tidigare väsentliga befattningar
Styrelseledamot i Landshypotek Bank AB, Intrum Justitia AB, Trygg Hansa AB, MasterCard Europe, Diners Club International, Nordax Bank AB, Wrapp AB och Precise Biometrics AB. CEO i SEB Bank AB, Eurocard AB och Diners Club Nordic AB.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Oberoende

Aktieinnehav i banken
-