Har jag kvar mitt gamla OCR-nummer och kontonummer?

Ja, du har samma OCR- och kontonummer som förut.