Kommer mitt kort att bytas ut?

Om du har ett CarPay Fleetkort så kommer det att bytas ut så småningom, men i nuläget sker ingen förändring.