Behöver jag som kund göra något?

Nej, du behöver inte göra någonting alls. Ditt/dina avtal löper på med samma villkor som tidigare och du har samma kontaktpersoner som du alltid haft.