Har fakturorna förändrats?

Våra fakturor och fakturakuvert bär nu vår nya Ziklologotyp, men i övrigt ser de ut precis som tidigare.