6 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018

Härmed publicerar vi vår Bokslutskommuniké för januari-december 2018. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 08.30.

Bokslutskommuniké 2018