27 augusti 2020

Delårsrapport Q2 2020

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport för andra kvartalet 2020. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08.30.

Delårsrapport Q2 2020