7 november 2019

Delårsrapport Q3 2019

Härmed publicerar vi vår Delårsrapport för tredje kvartalet 2019. För mer information kontakta vår VD Conny Bergström på telefon 031-83 88 00. Informationen är sådan som Volvofinans Bank AB skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna information lämnades för offentliggörande den 7 november  2019 kl. 08.30.

Delårsrapport Q3 2019