18 OKTOBER 2023

Volvofinans Bank byter namn till Ziklo Bank

Volvofinans Bank har de senaste åren utvecklat sitt erbjudande med fler partners och bilmärken inom fordons- och mobilitetsindustrin. Nu tar banken nästa steg för att möta den växande efterfrågan från kunderna att göra övergången till hållbara transporter så snabb och enkel som möjligt.

– Det innefattar inte bara finansiering, betalnings- och abonnemangstjänster, utan också vår omfattande teknikkompetens och rådgivningskapacitet samt samarbetet med våra partners och handlare, säger Conny Bergström, VD för Volvofinans Bank.

Dessutom kommer banken öppna upp för fler fordonstyper och transportalternativ för att göra det ännu lättare att samarbeta med fler varumärken som kan bidra till en snabbare omställning. För att bli tydligare med det byter banken namn samtidigt som Volvofinans behålls som produktnamn och varumärke för den fortsatta utvecklingen tillsammans med Volvo. Även betalningstjänsten CarPay behåller sitt namn.

Inom Volvohandeln ser vi en stor fördel att framöver kunna erbjuda fler kunder förstklassiga finansieringslösningar och tjänster, oavsett märke på bilen.
Johan Ahlberg, ordförande för Volvohandlarföreningen och styrelseledamot i Volvofinans Bank.

Det nya namnet blir Ziklo Bank, för att symbolisera framtidens hållbara mobilitet, och namnbytet planeras äga rum efter årsskiftet. I samband med detta kommer också företagserbjudandet för finansiering och administration av tjänstebilar, idag känt som CarPay Fleet, att ingå under nya Ziklo-varumärket.

– Volvofinans har varit en viktig del i Volvos erbjudande sedan starten 1959 och för oss är det väldigt glädjande att banken nu får de bästa förutsättningar att fortsätta att vara ett framgångsrikt redskap för vår affär, säger Johan Ekdahl, CFO på Volvo Car Group och styrelseledamot i Volvofinans Bank.

Bankens ägare Volvohandeln och Volvo Cars har varit en viktig del i det strategiska arbetet framåt och drivande i utvecklingen.

– Inom Volvohandeln ser vi en stor fördel att framöver kunna erbjuda fler kunder förstklassiga finansieringslösningar och tjänster, oavsett märke på bilen, säger Johan Ahlberg, ordförande för Volvohandlarföreningen och styrelseledamot i Volvofinans Bank.

Ändringen planeras att genomföras efter årsskiftet och är villkorad godkännanden från Bolagsverket och Finansinspektionen.