29 SEPTEMBER 2023

Volvofinans Bank tilldelas guld i hållbarhet

Belöning för ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Samtidigt ett kvitto på att det lönar sig att ständigt jobba för jämlikhet, bra villkor för anställda och sund kreditgivning. Nu har Volvofinans Bank hållbarhetsbetyget guld hos EcoVadis.
Redan i tidigare betygsättningar av analysföretaget EcoVadis har Volvofinans Bank fått höga poäng. Med bland annat fler gröna finansieringsprodukter, satsningar som gör det lättare för kunder att ställa om och mätbara mål för koldioxidutsläpp klättrar banken från silver till guldnivå i den senaste rapporten. Nu tillhör Volvofinans Bank den absoluta toppen av företagen som låtit sig granskas.

– Hållbarhet är ett viktigt område för Volvofinans Bank vilket vi satsat lite extra på under det senaste året. Vi har också blivit bättre på att lyfta upp och visa på det arbete som alltid varit viktigt för banken, säger Isabelle Eriksson, Sustainability Officer på Volvofinans Bank.
Att vi nu nått guldnivån är ett bevis på att vi är på rätt väg och att vårt ökade fokus på hållbarhet gör skillnad. Våra kunder kan känna sig trygga med att vi tar dessa viktiga frågor på fullaste allvar.
Isabelle Eriksson, Sustainability Officer

Kvitto på långvarigt hållbarhetsarbete

Det är även mycket tack vare bankens grundliga och gedigna arbete med betydelsefulla ämnen såsom jämlikhet och bra villkor för bankens anställda, sund kreditgivning mot kunder samt arbete mot penningtvätt, som banken når det högre betyget.
– Att vi nu nått guldnivån är ett bevis på att vi är på rätt väg och att vårt ökade fokus på hållbarhet gör skillnad. Våra kunder kan känna sig trygga med att vi tar dessa viktiga frågor på fullaste allvar, säger Isabelle Eriksson.

Tar en ledande roll i elektrifieringen

Samtidigt är det större fokuset på hållbarhet bara en början av bankens bidrag till en nödvändig omställning. Volvofinans Bank vill ta en ledande position i resan mot mer hållbar mobilitet.
– Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Om Sverige ska ha en chans att hålla sitt löfte i Parisavtalet och minska utsläppen, så måste vi hjälpas åt. Framåt satsar vi bland annat på att ta en allt större roll i elektrifieringen av den svenska fordonsflottan, säger Isabelle Eriksson.

Fakta: Volvofinans Bank ökade fokus på hållbarhet

I och med en ökning från 61 till 71 poäng klättrar banken från silver till guldnivå i den senaste EcoVadis-betygssättningen. Några av sakerna som banken gjort för det högre betyget:

  • Utarbetat en ny strategi där hållbarhet sätts i fokus
  • Tagit fram gröna finansieringsprodukter och satsningar för att underlätta omställningen för kunderna
  • Fortsatt jobba med jämlikhet och inkludering
  • Genomfört hållbarhetsutbildningar med alla medarbetare
  • Skapat ett hållbarhetsforum för att öka fokus internt
  • Satt ett mätbart mål på minskning av koldioxid och förbundit oss till att vara transparenta i vår redovisning av koldioxidutsläpp

Fakta: EcoVadis

EcoVadis är en av världens största leverantörer av hållbarhetsbetyg för företag. Deras metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. EcoVadis globala nätverk rankar mer än 75 000 företag där företag bedöms och ges poäng från 0 till 100 byggt på hur väl de uppfyller krav och arbetar med miljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, etik och inköp. Endast 6 % av företagen som granskas når de högre nivåerna guld eller platinum.