Finansierings|program

Ziklo Banks publika finansierings|program

Nedan följer en kort sammanfattning av Ziklo Banks publika finansieringsprogram. För mer utförlig information kontakta något av emissionsinstituten eller Ziklo Banks Treasury.

Certifikatprogram

Rambelopp  

SEK 8.000.000.000 eller motvärde därav i NOK eller EUR

Arrangör  

SEB  

Emissionsinstitut  

Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB  

Löptid  

Kortare än ett år  

Övrigt  

Negativklausul, Euroclear

 

MTN-program (Medium Term Note)

Rambelopp SEK 20.000.000.000
Arrangör Handelsbanken
Emissionsinstitut Danske Bank, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, DNB och SEB
Löptid 1-15 år
Grundprospekt MTN-program
Övrigt Negativklausul, Euroclear

 

Emissioner

Tillägg

Grundprospekt och noteringsdokument