8 april 2024

Succession i Ziklo Bank, tidigare Volvofinans Bank

Den 8 april tillträder Joel Graffman som ny VD i Ziklo Bank. Joel Graffman har varit en viktig del av transformationen och förändringsarbetet av bankens breddade erbjudande och namnbyte samt i det fördjupade samarbetet med Volvo där Volvofinans finns kvar som varumärke.  

Nye VD:n Joel Graffman har jobbat i banken i 7 år och i olika roller varav de senaste två åren som vice VD. Dessförinnan i olika roller inom bank- och försäkringsindustrin.

Jag har under åren varit djupt engagerad i bankens strategiarbete tillsammans med våra partners och ägare och det ska bli väldigt spännande att ta mig an rollen som VD i bankens nu viktiga utvecklingsfas
Joel Graffman, VD på Ziklo Bank

Conny Bergström kommer att stå till bankens förfogande som strategisk rådgivare framöver.  –Det har varit en fantastisk resa där vi utvecklat vårt marknadsledarskap, digitaliserat våra tjänster och gjort det med mycket god lönsamhet. Tillsammans med ledning och styrelse har vi fått utveckla en spännande strategi för framtidens mobilitet, som nu Joel och hans fantastiska team ska genomföra. Jag ser verkligen fram emot att få se dem ta Ziklo vidare, säger Conny Bergström som efter 11 år i VD-rollen nu lämnar över enligt planerad succession.

I samband med ledningsförändringen har Andreas Bondesson blivit utsedd till vice VD (villkorat godkänd ledningsprövning av FI), Johan Linder till Chief Commercial Officer och Håkan Isaksson till Chief Financial Officer som tillsammans med Marianne Moberg, Gunnar Ekeroth, Linda Pedersen och Madeleine Bloom rapporterar till VD. Läs mer om organisation och ledning här.

Ovan förändringar gäller fr.o.m. idag 8 april. 
 
Banken grundades 1959 och bytte nyligen namn från Volvofinans Bank till Ziklo Bank i samband med en strategiutveckling som breddar bankens erbjudande till nya fordonsmärken och fordonstyper. Det nya namnet, Ziklo Bank, valdes för att symbolisera framtidens hållbara mobilitet. Banken ägs av Volvohandeln och Volvo Cars.