Ordförande

Urmas Kruusval

Porträtt på Urmas Kruusval

Urmas Kruusval

Född: 1951
Invald: 2007
Kommittéer: Kredit-, revisions och risk-, ersättnings- och IT-kommitté
Studier: Handelshögskolan, Göteborg

Relation till banken

Tidigare väsentliga befattningar
VD AB Volvofinans, 1990 – 1999.

Relation till bolaget och bolagsledningen
Oberoende

Relation till bankens ägare
Oberoende

Aktieinnehav i banken
-