Kan jag som enskild firma beställa en bil?

I nuläget är det dessvärre inte möjligt att som enskild firma beställa ett fordon via Ziklos Small Fleet-erbjudande. Anledningen är att vi behöver ett organisationsnummer som identitetsbeteckning på beställaren. Enskilda näringsidkare har sitt personnummer som identitetsbeteckning och det accepteras inte i våra system.