Kan jag köpa ut min nuvarande företagsbil från er vid avtalets slut?

I dagsläget kan du tyvärr inte köpa ut din nuvarande företagsbil.