Vad händer med min företagsbil om jag slutar på mitt jobb?

Alla våra bilar omfattas av en återlämningsgaranti. Det är en försäkring som täcker oförutsedda kostnader som uppstår när ett företag behöver lämna tillbaka en leasingbil i förtid, exempelvis om en anställd på företaget slutar och företaget inte längre har behov av leasingbilen. Återlämningsgarantin gäller mellan företag och oss på Ziklo, du som privatperson behöver inte teckna någon egen försäkring.

Som anställd på ett företag med företagsbil påverkas du alltså inte av att du slutar ditt jobb innan leasingperioden för din bil gått ut, såvida inte du och din arbetsgivare kommit överens om något särskilt er emellan.

Volvia återlämningsgaranti

Volvia försäkring