Vad räknas som normalt eller onormalt slitage vid återlämning av bilen?

Vår skötselguide ger dig en detaljerad beskrivning om vad som räknas som normalt respektive onormalt slitage. Den ger dig även information om hur du tar hand om din bil på bästa sätt och förbereder den för återlämning. Du kan läsa skötselguiden här.