Vem betalar fordonsskatten?

Det är fordonets registrerade ägare som är skyldig att betala fordonsskatten. Ziklo Bank är registrerad ägare till ditt leasade fordon och fordonsskatten faktureras därmed oss för att sedan vidarefaktureras till slutkund.