Hur påverkas min pension av att jag har personalbil?

Din pensions- och sjukpenningsgrundande inkomst påverkas av bruttolöneavdraget om din lön efter bruttolöneavdrag understiger 7,5 inkomstbasbelopp. Din pensions- och sjukpenningsgrundande inkomst påverkas inte av nettolöneavdraget.