Vad finns det för skillnader mellan personalbil och förmånsbil?

Det som främst skiljer en personalbil från en förmånsbil är att personalbilen är kostnadsneutral för arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar leasingavgiften och gör i sin tur ett avdrag på arbetstagarens lön (fördelat på brutto- respektive nettolönen) som motsvarar arbetsgivarens totalkostnad för bilen.