Jag vill beställa en lagerbil, är det möjligt?

Möjligheten att beställa en lagerbil beror på om bilen finns i vårt erbjudande eller ej. Vi gör en bedömning på varje enskild bil. Kontakta oss så går vi tillsammans genom ditt önskemål och ser hur vi kan ta fram en lösning för dig. Du kontaktar oss på order.fleet@ziklo.com.