Vad ingår när min arbetsgivare leasar en bil med Ziklos Small Fleet-erbjudande?

När din arbetsgivare leasar en bil med Ziklos Small Fleet-erbjudande ingår bil, service, däck, försäkring samt assistans i månadskostnaden. Vi garanterar bilens restvärde samt service- och reparationskostnader och administrerar samtliga av bilens kostnader inklusive trängselskatter och tullavgifter. Alla kostnader för bilen samlas på en faktura som skickas till din arbetsgivare.