Hur fungerar service och reparation?

För att bilen ska fungera så bra och säkert som möjligt är det viktigt att du följer den service- och underhållsplan som tillverkaren av bilen rekommenderar. Det är också viktigt för att garantier och försäkring ska fortsätta gälla. Om du inte servar din bil gäller inte längre garantin och maskinskadeförsäkringen.