Hur rapporterar jag tjänstemil?

Vi på Ziklo hanterar i dagsläget ingen rapportering av tjänstemil. Kontakta din arbetsgivare för information om hur du rapporterar dina tjänstemil på bästa sätt.