Påverkas mitt förmånsvärde om jag lägger till utrustning i efterhand?

Tillägg av extra utrustning behöver godkännas av din arbetsgivare. Allt som sitter på eller tillhör bilen räknas som en förmån och ska förmånsbeskattas. Förmånsvärdet på bilen påverkas när ytterligare utrustning läggs till, oavsett när utrustningen monteras.