Vad händer med mitt förmånsvärde om jag kör mer än 3000 tjänstemil per år?

Vid omfattande tjänstekörning har du rätt till 25% nedsättning av ditt förmånsvärde. Kör du mer än 3 000 tjänstemil per kalenderår har du alltså rätt till en nedsättning av ditt förmånsvärde.