Hur vet jag om jag kan få en personalbil?

Det är upp till din arbetsgivare att besluta om de kan/vill erbjuda det.